سامانه خرید جزئی متوسط – ویژه معامله‌گران

پرورش کارشناس مناقصات و تدارکات داخلی ویژه معامله‌گران مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات و به طور کلی “تدارکات عمومی” سهم عمده…

0
3,300,000 تومان

کارشناس مناقصات بین ‎‌المللی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

26
89,000,000 تومان

کارشناس مناقصات و تدارکات داخلی ویژه کارفرمایان

پرورش کارشناس مناقصات و تدارکات داخلی ویژه کارفرمایان مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات و به طور کلی “تدارکات عمومی” سهم عمده…

0
3,300,000 تومان

کارشناس مناقصات و تدارکات داخلی ویژه معامله‌گران

پرورش کارشناس مناقصات و تدارکات داخلی ویژه معامله‌گران مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات و به طور کلی “تدارکات عمومی” سهم عمده…

91
3,300,000 تومان