آموزش سامانه‌های خرید، مناقصه و مزایده ستادایران ویژه دستگاه‌های اجرائی

سامانه خرید ستادایران ویژه تامین کنندگان کالا و خدمات و خریداران آن می باشد. معاملات خرید پایین تر از مبلغ 450 میلیون تومان کارفرمایان به عنوان خرید جزئی و متوسط در سامانه خرید معامله می گردد.

0
3,500,000 تومان

سامانه مزایده ( ویژه مزایده گران)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

سامانه مزایده ستادایران ویژه مزایده گران و مزایده گزاران می باشد. معاملات فروش اموال منقول و غیر منقول کارفرمایان می بایست در چهارچوب مزایده برگزار شود و با اعلان عمومی مورد معامله از طریق مزایده واگذار شود.

0
450,000 تومان

پیش نیازهای معاملات الکترونیکی

ستاد بستری را فراهم نموده که دستگاه های اجرایی و کارفرمایی موظف هستند انجام تمامی معاملات خرید، مناقصه و مزایده خود را در بستر وب به انجام رسانند. بدین منظور تمامی مراحل معامله از اعلان اولیه، فرآیند شرکت در معامله و اعلام برنده نهایی در این بستر صورت می پذیرد.

76
200,000 تومان

سامانه مناقصه

سامانه مناقصه ستادایران ویژه مناقصه گران و مناقصه گزاران می باشد. معاملات بالاتر از مبلغ 450 میلیون تومان کارفرمایان می بایست در چهارچوب مناقصه برگزار شود و با اعلان عمومی مورد معامله از طریق مناقصه واگذار شود.

43
450,000 تومان

سامانه خرید جزئی و متوسط

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

سامانه خرید ستادایران ویژه تامین کنندگان کالا و خدمات و خریداران آن می باشد. معاملات خرید پایین تر از مبلغ 450 میلیون تومان کارفرمایان به عنوان خرید جزئی و متوسط در سامانه خرید معامله می گردد.

82
450,000 تومان