دوره جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 تومان
دوره جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی اهداف 1- پرورش کارشناسانی است که ضمن آشنایی با قوانین و مقررات حوزه تدارکات…
1
2,900,000 تومان