کسب مهارت‌های حضور در معاملات ویژه مناقصه، خرید و مزایده

همه معاملات اعم از مناقصات، خریدها و مزایدات از دو رُکن برگزار کننده معامله و معامله‌گری که در آن مشارکت می‌کند تشکیل شده است. در نتیجه برای موفقیت در یک معامله مشخص، هر دو طیف برگزارکننده و مشارکت کننده نیازمند به کسب مهارت‌های عمومی و حرفه‌ای روند برگزاری یک معامله می‌باشند.

آکادمی آموزش و مشاوره جـَم به عنوان نماینده تخصصی معاملات و تدارکات مرکز آموزش بازرگانی با کسب سال‌ها تجربه و دانش تخصصی در زمینه‌های انواع معامله‌گری در مناقصات، خریدها و مزایدات، دوره‌های آموزش حرفه‌ای لازم در هر دو طیف معاملاتی را برگزار می‌نماید.

کارشناس حرفه‌ای

مناقصات و خریدهای داخلی

کارشناس حرفه‌ای

مناقصات بین المللی

کارشناس حرفه‌ای

سامانه ستادایران

آموزش دوره‌های

ایمنی ـ پیمانکاری